השירותים שלנו

כל תחנות רפק אנרגיה מופעלות באמצעות גז טבעי.
שלוש מחמש התחנות פועלות בשיטת הקוגנרציה המלאה (אלון תבור, רמת גבריאל, אשקלון)
ומספקות קיטור בצנרת ייעודית למפעלי התעשייה שבסביבת התחנה, במרחק של עד חמישה קילומטרים.

מים חמים וקרים

חשמל

גז טבעי

קיטור

אוויר דחוס

מהי קוגנרציה ואיך היא יעילה עבורנו?

בענפי תעשייה ומסחר רבים, נוסף על חשמל עולה הדרישה לאנרגיות חום, המתבטאת בעיקר בייצור קיטור לצרכים תהליכיים כגון חימום, ייבוש, קירור ועוד. ברוב מפעלי התעשייה ייצור הקיטור (או אנרגיה תרמית אחרת) נעשה באופן עצמאי, באמצעות שריפת דלקים שונים.

טכנולוגיית הקוגנרציה בתחנות הכוח שלנו משלבת בין שני התהליכים – ייצור חשמל בשיטת המחזור המשולב והפקת קיטור באמצעות החום שנפלט בתהליך ייצור החשמל. בשיטה זו מושגת נצילות כלכלית גבוהה; כמו כן, העלות הכוללת והפגיעה בסביבה נמוכות במידה ניכרת לעומת ייצור בשני תהליכים נפרדים.

קיטור

טכנולוגיית המחזור המשולב (Combine Cycle turbine) מאפשרת את שיפור היעילות האנרגטית, שמירה על איכות הסביבה והגדלת ההספק המופק בתחנה. גזי הפליטה החמים שנוצרים בעת שריפת הגז הטבעי שמפעיל את טורבינת הגז, מועברים דרך דוד מים; המים הופכים לקיטור, המשמש להפעלת טורבינת הקיטור, וכך מיוצר עוד חשמל נקי. כל החשמל המיוצר מועבר ללקוח באמצעות רשת ההולכה הארצית של חברת החשמל.

מיקרוגנרציה

אנו ברפק אנרגיה מספקים בנוסף ייצור בקנה מידה קטן של חום וחשמל עבור מבני תעשיי, לעסקים קטנים ולקהילות בכדי לענות על הצרכים שלהם כחלופות או כתוספת לשימוש המסורתי באנרגיה. ע״י שימוש במיקרו-גנרציה למבני תעשייה ולקהילות ניתנת האפשרות לחסוך בעלויות צריכת החשמל ואף לקבל חשמל איכותי יותר ואמין יותר באופן אישי, מותאם אישית וירוק יותר.

כל תחנות רפק אנרגיה מופעלות באמצעות גז טבעי. שלוש מחמש התחנות פועלות בשיטת הקוגנרציה המלאה (אלון תבור, רמת גבריאל, אשקלון) ומספקות קיטור בצנרת ייעודית למפעלי התעשייה שבסביבת התחנה, במרחק של עד חמישה קילומטרים.

קוגנרציה

בענפי תעשייה ומסחר רבים, נוסף על חשמל עולה הדרישה לאנרגיות חום, המתבטאת בעיקר בייצור קיטור לצרכים תהליכיים כגון חימום, ייבוש, קירור ועוד. ברוב מפעלי התעשייה ייצור הקיטור (או אנרגיה תרמית אחרת) נעשה באופן עצמאי, באמצעות שריפת דלקים שונים.

טכנולוגיית הקוגנרציה בתחנות הכוח שלנו משלבת בין שני התהליכים – ייצור חשמל בשיטת המחזור המשולב והפקת קיטור באמצעות החום שנפלט בתהליך ייצור החשמל. בשיטה זו מושגת נצילות כלכלית גבוהה; כמו כן, העלות הכוללת והפגיעה בסביבה נמוכות במידה ניכרת לעומת ייצור בשני תהליכים נפרדים.

המחזור המשולב

טכנולוגיית המחזור המשולב (Combine Cycle turbine) מאפשרת את שיפור היעילות האנרגטית, שמירה על איכות הסביבה והגדלת ההספק המופק בתחנה. גזי הפליטה החמים שנוצרים בעת שריפת הגז הטבעי שמפעיל את טורבינת הגז, מועברים דרך דוד מים; המים הופכים לקיטור, המשמש להפעלת טורבינת הקיטור, וכך מיוצר עוד חשמל נקי. כל החשמל המיוצר מועבר ללקוח באמצעות רשת ההולכה הארצית של חברת החשמל.